Menu:

Page 1 of 2  > >>

2017-05-27
Martin Grahn berättar om sin ibogainbehandling i Sydafrika.


2014-10-02
Artikel i norsk tidning.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet
Tabernanthe iboga

Videoklipp om Ibogain


Safety of Ibogaine

Excerpt from the 2010 ICEERS Ibogaine Conference held at the Catalan Health Ministry. Presentation by Jeffrey D. Kamlet M.D. Spellista med två videoklipp.
Kategorier