Menu:

Page 1 of 2  > >>

2017-05-27
Martin Grahn berättar om sin ibogainbehandling i Sydafrika.


2014-10-02
Artikel i norsk tidning.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet
Tabernanthe iboga

Videoklipp om Ibogain


Keith's testimonial

Keith berättar om hur han missbrukat opiater i 20 år och blev fri från beroendet efter en ibogainbehandling
Kategorier