Menu:

Page 1 of 2  > >>

2017-05-27
Martin Grahn berättar om sin ibogainbehandling i Sydafrika.


2014-10-02
Artikel i norsk tidning.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet
Tabernanthe iboga

Videoklipp om Ibogain


Howard Lotsof håller föredrag om ibogain i Barcelona, 2008

Recorded at the Ibogaine Session of the International Harm Reduction Conference in Barcelona 2008
Kategorier