Menu:

Page 1 of 2  > >>

2017-05-27
Martin Grahn berättar om sin ibogainbehandling i Sydafrika.


2014-10-02
Artikel i norsk tidning.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet
Tabernanthe iboga

Videoklipp om Ibogain


Clare S. Wilkins: Data & Observations from 400 Ibogaine sessions

Horizons Perspectives on Psychedelics, New York 2010 (48 min).
Kategorier