Menu:

Page 1 of 2  > >>

2017-05-27
Martin Grahn berättar om sin ibogainbehandling i Sydafrika.


2014-10-02
Artikel i norsk tidning.

Fler nyheter finns i nyhetsarkivet
Tabernanthe iboga

Ibogainets historia

1864 Den första rapporten om att rötterna av Tabernanthe iboga brukas som stimulant och afrodisium i Gabon och Kongo kommer från Griffon du Bellay som tagit med sig exemplar av växten till Europa.

1889 Växtsläktet Tabernathe definieras och den botaniska beskrivningen av T. iboga görs av Henri Baillon på Museumet "National d'Histoire Naturelle" i Paris.

1901 Molekylen ibogain isoleras från T. iboga av Dybowsky och Landrin.

Under början av 1900-talet av gjordes undersökningar av ibogainets effekter av franska farmakologer såsom Phisalix, Lambert, Heckel, Pouchet, Chevalier och Closmonil. Men intresset var lågt och ibogain ansågs bara vara en svag hjärtstimulant. Det skulle dröja nästan 40 år innan intresset för molekylen väcktes igen.

1939 Ett extrakt av Tabernanthe manii såldes i Frankrike i tablettform under namnet Lambarene. Med sina stimulerande effekter användes det som medel mot trötthet och depressioner. Varje tablett innehöll 8mg ibogain och ordinerades i doser på 2-4 tabletter dagligen.
Medicinen var populär hos atleteter och bergsbestigare. Medicinen försvann från marknaden ca 1966 när Ibogain förbjöds i Frankrike.

1962-1963 Howard Lotsof, då heroinist, tar sin första dos ibogain tillsammans med sina vänner i tron om att dom skulle få en kul tripp. Som bieffekt märker dom att allt sug efter heroin försvunnit. Lotsof påbörjar senare sin forskning av ibogain som behandling mot heroin- och kokainberoende.

1967 Ibogain narkotikaklassas i USA.

1981-1982 Carl Waltenburg nämner att den danska fristaden Christiana i ett försök att rensa bort missbrukare av tunga droger använde ibogain som en behandlingsmetod. Ett europeiskt kemiföretag framställde 44 kg extrakt från 500 kg rotbark från Tabernanthe iboga. Carl Waltenburg fick av en händelse ta hand om extraktet som han kallade "Indra," och uppskattar att ungefär 1000 heroinister har behandlats med extraktet genom Christiania-nätverket. Indra-extraktet såldes även via internet under 90-talet. Det sägs ha en ganska dålig renhet.

1985 Ibogain narkotikakklassas i Sverige.

1985 Ibogain patenteras av Howard Lotsof för att användas som behandling för heroinberoende. Lotsof startar även företaget NDA International inc 1986 och håller en internationell konferens om Ibogain i Paris 1987. Han reser även till Afrika för att säkra den framtida tillgången av Ibogain.

1988 Medicinska experiment utförda av Dr. Stanley D. Glick visar att ibogain minskar självadministreringen av morfin.

1989 Ibogain läggs till i olympiska kommiténs lista över dopingsubstanser.

1990 The International Coalition for Addict Self-Help (ICASH) ger Nico Adriaans tillräckligt med ibogain för att behandla ca 10 missbrukare. Dessa behandlades sommaren 1990 av en grupp som kallar sig Dutch Addict Self-Help (DASH).

1991 US National Institute for Drug Abuse (NIDA) har hört talas om positiva rapporter av behandlade missbrukare och djurstudier och startar upp egna studer av ibogain för att utvärdera säkerheten och för att skapa behandlingsprotokoll.

1992-1993 Dr. Jan Bastiaans börjar samarbeta med Lotsofs företag NDA International under 1992 och närvarade vid behandlingen 18 missbrukare. 1993 dog en patient och Medische Tuchtraad, ett organ som kontrollerar läkare i Holland, bad Bastiaans att avsluta sin verksamhet eftersom han hade varit den ansvariga läkaren vid behandlingen.

1993 Medicinska studier utförda av Dr. Susanne Cappendijk visar att ibogain minskar råttors självadministrering av Kokain.

1993 US Food and Drug Administration (FDA) beviljar kliniska studier av ibogain. Dr. Deborah Mash på The University of Miami School of Medicine får uppdraget genom NDA International.

1995 NIDA bestämmer sig plötsligt att avbryta all sin inblandning i studierna av ibogain. Utåt var anledningen ett uppmärksammat dödsfall i Holland samt att dom var besvikna på ibogain bara håller missbrukare från drogerna i perioder på några månader, inte permanent. Misstankar finns om att NIDA påverkats av lobbyister från läkemedelsföretagen till att fatta beslutet.

1995 Medicinska stuider utförda av Dr. AH Rezvani visar att ibogain kan användas för att behandla alkoholberoende hos råttor.

1996 Dr. Deborah Mash startar en behandlingsklinik på den karibiska ön St. Kitts. Målet är att ha kontakt med patienterna i upp till ett år för att göra en vetenskaplig studie. Under behandlingen övervakas patienten av medicinsk utrustning och kunnig personal. Över 150 personer har hittills behandlats. Resultatet har inte publicerats ännu.

1999 & 2000 Medicinska stuider av Dr. Kenneth R. Alper (och senare Dr. Deborah Mash) visar att ibogain tar bort abstinensbesvär hos opiatberoende människor.

2006, Forskare från MAPS blir tillåtna av "Canadian Institutional Review Board (IRB)" att fortsätta med en långtidsstudie som ska undersöka ändringar i droganvändande hos 20 människor som söker ibogainbehandling hos "Iboga Therapy House" i Vancouver, Kanada.

2006 Ibogain.se startar sin verksamhet efter att Michael i slutet av 2005 behandlats för sitt opiatberoende och insett att kunskapen om ibogain måste spridas mera i Sverige.

Källor:

http://www.erowid.org/chemicals/ibogaine/ibogaine_timeline.php
http://www.ibogainetreatment.net/?q=history
http://www.ibogaine.desk.nl/history.html
http://www.ibogaine.desk.nl/ibo-hist.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Ibogaine#History
http://www.ibeginagain.org/articles/maps.shtml